BIDANG KEPAKARAN STAF AKADEMIK IPGKTAR

STATISTIK KEPAKARAN AKADEMIK DI IPGKTAR

PHD : 18
SARJANA / MASTER : 93
SARJANA MUDA : 106

Senarai PHD dan bidang masing-masing (18 orang) :

1
BAHASA MELAYU
PRAGMATIK
DR. SARA BINTI BEDEN
2
BAHASA MELAYU
PSIKOLINGUISTIK
DR. RADNA WISMAWATI MUHIBAH BINTI YAHYA SAWEK
3
KIMIA
KIMIA FIZIKAL
DR. TAY SOON HIANG
4
LAIN-LAIN DALAM BIDANG LATIHAN PERGURUAN & SAINS PENDIDIKAN
Pengurusan Pendidikan
DR. LEE BIN SAAT
5
LAIN-LAIN DALAM BIDANG PENTADBIRAN / PENGURUSAN PERDAGANGAN & PERNIAGAAN
PENTADBIRAN PENDIDIKAN
DR. RAHMAH BINTI MURSHIDI
6
MATEMATIK / PEMULIHAN
PSIKOLOGI PENDIDIKAN
DR. POON CHENG YONG
7
PENDIDIKAN (SAINS) KIMIA
Pedagogical Content Knowledge
DR. CHIEN LEE SHING
8
PENDIDIKAN FIZIK/KIMIA/BIOLOGI./MAT
PENDIDIKAN MATEMATIK
DR. GAN WE LING
9
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN ISLAM
DR. NORAINI BINTI OMAR
10
PENDIDIKAN KHAS
PSIKOLOGI PENDIDIKAN
DR. TENG KIE YIN
11
PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA
PENDIDIKAN
DR. WILLIE AK JANDAR
12
PENGAJIAN INGGERIS
ENGLISH LANGUAGE TEACHING
DR. CLARENCE AK JERRY
13
PENGURUSAN
PENGURUSAN
DR. CHRISTIE AUGUSTINE KIEK
14
SAINS SUKAN
PSIKOLOGI SUKAN (SAINS SUKAN)
DR. CHIN NGIEN SIONG
15
TESL
TESL
DR. HO THEEN THEEN
16

Pengurusan Pendidikan
DR. STANLEY ANAK ABANG
17

Psikologi
DR. ANGIE ANAK GARET
18
PENDIDIKAN SENI
DR. ZALIA BT. ABDULLAH@WAHAB



PERINCIAN KEPAKARAN PENSYARAH/PEGAWAI PENGURUSAN MENGIKUT JABATAN DAN UNIT :


JABATAN PENGAJIAN MELAYU

1. Dr. Sara Binti Beden
Pensyarah IPGKTAR

Latar Belakang Akademik
PhD Pengajian B.Melayu, UM
Master Pengajian Kesusasteraan Melayu - Kritikan Sastera, UKM
Ijazah Rancangan Bahasa Melayu (B.Melayu), UM
Diploma Pendidikan (Bahasa Melayu-major), (Sastera Melayu-minor), UM

Kepakaran (Akademik & Bukan Akademik)
1. Pakar Tema Bidang Kualitatif Penyelidikan Bahasa Melayu (UKM - 2016)
2. Hakim Tokoh NILAM Peringkat Negeri Sarawak (Bhg. Teknologi Pendidikan Yayasan &
    Sarawak, 2016)
3. Pakar Bidang Bahasa Melayu (SME) untuk SCS Culture Rating Survey (Unit Sumber Manusia
    Negeri Sarawak, 2017)
4. Penulis Lirik Lagu Puisi (IPGKTAR) sempena Bulan Bahasa Peringkat Negeri 2016 (DBP
    Cawangan Sarawak, 2016)
5. Penceramah Ceramah Motivasi (Ibubapa dan Murid Tahun 6), (SK Kampung Baru Samarahan
    & SK Abang Man Simunjan, 2017)
6. Fasilitator Program Perkongsian Amalan Terbaik (PAT) EBak & KBAT, (PPD Dalat, 2017)
7. Fasilitator Program Perkongsian Amalan Terbaik (PAT) Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT),
    (PPD Simunjan, 2017)
8. Pemudah Cara Seminar Kerangka Standard Bahasa Melayu (DBP Cawangan Sarawak &
    IPGK B. Melayu, 2017)


2. Pati Anak Alap
Pensyarah IPGKTAR
Master Pendidikan (PBMP), UPM
Ijazah Komunikasi, UPM
Sijil Perguruan Asas, IPG Sarawak Miri

Kepakaran (Akademik & Bukan Akademik)
1.Jurulatih Utama Bengkel Penyelidikan Tindakan, 2014


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JABATAN ILMU PENDIDIKAN

1. Samni Bin Suraji
Pensyarah IPGKTAR

Latar Belakang Akademik
Master Pendidikan Sejarah, UKM
Ijazah Linguistic / Sejarah, UKM
Diploma Pendidikan, UKM

Kepakaran (Akademik & Bukan Akademik)
1. Jurulatih Utama Kemahiran Berfikir, IPGM / 2016


2. Manogaran A/L Subramaniam

Latar Belakang Akademik
M. Ed (Hons) - Penyeliaan dan Pengukuran, Massey University, NZ
B. Sc. (Hons) with Education (Fizik), UTM
Master of Education (M. Ed), Massey University, NZ

Kepakaran (Akademik & Bukan Akademik)
1. Jurulatih Utama Prasekolah, 2011, IPGM, BPK




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



JABATAN MATEMATIK

Gan We Ling
Pensyarah IPGKTAR

Latar Belakang Akademik
Phd Matematik Education, USM
Master Human Resource Development, UNIMAS
Ijazah Education, USM

Kepakaran (Akademik & Bukan Akademik)
1. Jurulatih Penggubalan Soalan Peperiksaan, Rubrik dan Kerja Kursus Kemahiran Berfikir
    Aras Tinggi, IPGM, 2013



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL

Johari Bin Chek Omar
Pensyarah IPGKTAR

Latar Belakang Akademik
Ijazah Pendidikan Islam, UKM
Diploma Perguruan Khas, MPI
Ikhtisas Sijil Perguruan Asas, MPBL


Kepakaran (Akademik & Bukan Akademik)
1. Jurulatih utama dalam Kerohanian Pendidikan Islam PraSekolah KEMAS, 2015
2. Jurulatih Pengakap / Penolong Pesuruhjaya, 2004 - 2007
3. Penggerak Fasilitator / Penceramah BTN 2000 - 2004



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JABATAN SAINS SOSIAL

1. Habibah Nor Binti Laili
Pensyarah IPGKTAR

Latar Belakang Akademik
Master Sains Sukan, UPSI
Ijazah Komunikasi dan Sains Politik, UKM
Ikhtisas Sijil Perguruan, MPPP Melaka
Prasekolah Sijil Kursus, KPS
Pemulihan Sijil Kursus, MP Sandakan

Kepakaran (Akademik & Bukan Akademik)
1. Jurulatih Kebangsaan (JUK) i-THINK
2. Pengubal Kurikulum PISMP baharu Ambilan Jun 2015 bagi mata pelajaran Pengajian
    Umum Hubungan Etnik


2. Moris Anak Henry Manjat
Pensyarah IPGKTAR

Latar belakang akademik
Ijazah Sarjanamuda Sastera (Kepujian), UKM
Ijazah Sarjana Pendidikan, UTM
Sijil Perguruan Asas, MPSB Sarawak

Kepakaran (Akademik & Bukan Akademik)
1. Pensyarah Pembimbing Kuiz PNB, 2014
2. Jurulatih Utama Kebangsaan (JUK) Dokumen Standard Kokurikulum & Pentaksiran (DSKP)  Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)  Tahun 6  (Penataran DSKP KSSR Tahun 6 bagi matapelajaran Sejarah Sek. Rendah), 2015
3. 'Subject Matter Expert (SME)' dan Pemeriksa Dalaman PISMP (Januari - Jun 2016)
4. Penceramah Kertas SEJARAH SPM 2017 sempena Program "Edu Talk" di SMK Kapit No.1 Bahagian Kapit


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



UNIT KOKURIKULUM

1. Joseph Sidemy Anak Nyogia
     Pensyarah IPGKTAR

Latar Belakang Akademik
Ijazah Pendidikan Jasmani Kesihatan, UPM Serdang, Selangor
Diploma Pendidikan Jasmani Kesihatan, MPIK Kuala Lumpur
Ikhtisas Perguruan (Pengajian Melayu), MPBL Kuching

Kepakaran (Akademik & Bukan Akademik)
1. Jurulatih utama Kursus Jurulatih Utama Sukan Sofbol 2013 / Bahagian Pendidikan Guru
    (KPM)
2. Jurulatih dalam Kejurulatihan Badminton (Tahap 1) / Jawatankuasa Pendidikan Jurulatih
    Persatuan Badminton Malaysia, 2011
3. Jurulatih IPG dalam Tali Temali & Halangan Aras Tinggi / Kem PUSAKO Hassan Basir,
    Negeri Sembilan, 2012
4. Jurulatih IPG dalam Program Sports For All (Special Needs Children) / IPG KPM dengan    
    Kerjasama British Council, 2012
5. Jurulatih IPG dalam Asas Renang



2. Blaise Louis Lium
    Pensyarah IPGKTAR

Latar Belakang Akademik
Master Pengurusan Pendidikan, UPSI
Ijazah Pengajian Melayu, UM
Iktisas Perguruan (Pengajian Melayu), IPGK Rajang

Kepakaran (Akademik & Bukan Akademik)
1. Jurulatih utama KSSR PJ (2010-2011), KPM
2. Jurulatih utama PKJR Negeri Mata Pelajaran Bahasa Malaysia, KPM, 2010



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING

Sebandi Le
Kaunselor

Latar Belakang Akademik
Ijazah Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling, UPM
Diploma Perguruan Asas, MPR Bintangor

Kepakaran (Akademik & Bukan Akademik)
1. Kaunselor Berdaftar, Sijil Perakuan Amalan dan Sijil Kaunselor Berdaftar / Bahagian Psikologi
    dan Kaunseling, KPM.
2. Sijil mentadbir Ujian Psikometrik TAJMA / TAJMA Consultant, 2014.
3. Sijil mentadbir Ujian Psikometrik Personaliti SIDEK / SIDEK Consultant, 2010.
4. Penceramah Intergriti IIM (Zon Sarawak), Institut Intergriti Malaysia IIM, 2012.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN

Andrew Anak Modol

Pegawai Pengurusan IPGKTAR

Latar Belakang Akademik

1. Master Pendidikan, OUM
2. Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains Dengan Kepujian, OUM
3. Ikhtisas Perguruan Pendidikan Sains Sekolah Rendah, MPS Bintulu

Kepakaran (Akademik & Bukan Akademik)

1. Jurulatih Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Sains, 2010 - 2013








--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)



1. Hamsiah Binti Bontal (Pegawai Pengurusan)

Latar Belakang Akademik

1. Ijazah Sarjana Pendidikan Sains Sukan (UPSI)
2. Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan (UM)
3. Kursus Pendidikan Guru Lepasan Ijazah (KPLI) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
    Kesihatan (IPGKTAR)

Kepakaran (Akademik & Bukan Akademik)

1. Jurulatih Kayak SUKMA 2008-2011
2. Jurulatih Sukan Olahraga MSSM Daerah Lawas 2007
3. Pembantu jurulatih hoki SUKMA 2010
4. Jurulatih Rekreasi Luar Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3 2009 hingga sekarang.
5. Fasilitator Kem Anak Cemerlang SMK Asajaya 2014
6. Penceramah Sains Sukan untuk Kursus Kejurulatihan Patanque peringkat Negeri Sarawak 
    18 Mac 2017.
7. AJK Pendaftaran Book Of Record Hammock Camp pada 16 September 2017.

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



JABATAN BAHASA



1. Tay Nguon Yong
Pensyarah IPGKTAR

Latar Belakang Akademik
Ijazah Sarjana Pendidikan-TESL, UTM
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) - ESL, UNIMAS
Diploma Perguruan Khas - TESL, MPLB
Diploma of Chistian Studies, Methodist Theological School Sibu
Sijil Perguruan Asas (SR) Pengajian Bahasa Inggeris, MPR

Kepakaran (Akademik & Bukan Akademik)
1. Jurulatih Kebangsaan Utama (JUK) KSSR Year 6 English, 2015
2. Jurulatih (MBI: Proficiency BI & Pedagogi BI), 2010-2012
3. Penceramah (Kursus "Upgrading English Teaching"), 2014
4. Assitant Lay-Director (Leadership-Walk To Emmaus)











No comments:

Post a Comment

KURSUS KAEDAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ABAD KE 21

KURSUS KAEDAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ABAD KE 21 TARIKH: 5 NOVEMBER 2018 MASA: 8:30 PAGI - 4:30 PETANG TEMPAT: BILIK LATIHAN DALAM PER...