Tuesday, 11 September 2018

12 September 2018 (Rabu) : Mesyuarat Pembukaan Audit Kualiti Dalaman IPG Kampus Tun Abdul Razak Bil. 2/2018(IPGKTAR)

Program : Mesyuarat Pembukaan Audit Kualiti Dalaman IPG Kampus Tun Abdul Razak Bil.  2/2018 (IPGKTAR)
Tarikh : 12 - 13 September 2018 (Rabu - Khamis) 
Pasukan Audit : IPG Kampus Sarawak, Miri
KURSUS KAEDAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ABAD KE 21

KURSUS KAEDAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ABAD KE 21 TARIKH: 5 NOVEMBER 2018 MASA: 8:30 PAGI - 4:30 PETANG TEMPAT: BILIK LATIHAN DALAM PER...